AU Holding äger helt eller delvis bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

AU Holding kommer att investera i olika segment inom guldbranschen runt om i världen. I dagsläget är basen för verksamheten i Sverige, och genom dotterbolagen har man verksamheter i Kina (Alldental) och Ryssland (Zabaikal Zoloto Int. JV, Sibirien).


AU HOLDING PORTFÖLJEN


Alldental Q & Co AB (100%)
Alldental säljer dentala legeringar av ädelmetaller i Europa och Asien.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)
Zabaikal är ett område i Sibirien nära baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)
Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika prodkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.