2006-02-09: Resultat bättre än väntat

 

AU HOLDINGS RESULTAT FÖR 2005 BÄTTRE ÄN VÄNTAT

AU Holdings resultat för 2005 kommer att vara bättre än väntat. Styrelsens målsättning var att fär 2005 nå nollgränsen. De preliminära siffrorna som finns i dagsläget visar dock på ett bättre positivt resultat.

Utvecklingen i dotterbolagen har varit bra och många nedskärningar har gjorts på kostnadssidan. Under 2005 har dock bolaget haft extraordinära kostnader som påverkat resultatet.