Pressmeddelande, den 2 mars 2006

AU Holdings guldförsäljning i Kina bättre än budget.

AU Holdings försäljning i Kina går bättre än väntat. Efter årets två första månader ser vi nu behov att ändra den budgeterade omsättningen mot Kina. Målsättning har varit att under 2006 sälja guldvaror för mellan 5 000 000 SEK och 6 000 000 SEK. Under januari och februari 2006 uppgick försäljningen till Kina till drygt 1 500 000 SEK.

Vid en icke stigande försäljning innebär det en omsättning på 9 000 000 SEK i Kina. Försäljningen väntas öka under de två första kvartalen 2006 tack vare intensiv marknadsföring och en starkt växande marknad. Bolagets kontor i Kina har varit en bidragande faktor till den ökade försäljningen.

Kina är en ny marknad för dentala legeringar av ädelmetall; man började använda guldbaserade legeringar för dentala rekonstruktioner så sent som år 2000. Sedan dess har marknaden haft en tillväxttakt på över 200% per år. Enligt en marknadsundersökning genomförd av Svenska Exportrådet i Kina på uppdrag av Alldental kommer den kinesiska marknaden för dentala guldlegeringar ha en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 26% per år fram till 2010. År 2006 väntas den omsätta 600 MSEK. Ökad välfärd och dålig munhygien har lett till en starkt ökad efterfrågan på tandvård och dental protetik.


Grafen är baserad på siffror från Exportrådets marknadsundersökning. Värdena för 2005 tom 2010 är uppskattningar.


Under mars 2006 kommer Alldental, varumärket under vilket guldbaserade dentala legeringar säljs i AU Holding koncernen att finnas representerade på Dental South China i Guangzhou, en av de viktigaste mässorna i regionen. I området finns en stor del av de större laboratorierna i Kina.

Au Holding är ett tillväxtfokuserat svenskt guldbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bolag, samt utökar verksamheten genom förvärv inom befintliga och nya verksamhetsområden.

För ytterligare information, kontakta:

Darius Stenberg, VD
Tel.: 08-642 63 05
Fax.: 08-694 80 26
Mobil: 0708-23 72 06
darius.stenberg@auholding.se