Dentalbranschen – Guldbaserade Legeringar

Dentalbranschen är en stor konsument av guld. Årligen förbrukas en stor mängd guld för dentala rekonstruktioner. Guldbaserade legeringar utgör grunden i dental protetik och är än idag trots många nya alternativa produkter det mest utbredda och använda materialet.

En liten del utgörs av den allmänt kända proceduren då man återuppbygger den yttre delen av en eller flera tänder med guld (s.k. kronor och broar), och det ligger synligt i munnen. Men den övervägande största delen av dentala rekonstruktioner där guld används är s.k. Porcelaine-Fused-to- Metal. Då täcks metallen, som är en stark ädelmetall legering, utav ett färgat porslin för att se ut som riktiga tänder. Produktion av dentala legeringar av ädelmetall är en komplicerad process, och kvalitén är mycket noga kontrollerad.

Legeringarna är medicinska produkter och produktionsprocesserna kontrolleras och regleras av CE-certifiering. Den svenska marknaden för dental ädelmetallegeringar omsätter årligen dryg 160 MSEK, och den Europeiska marknaden omsätter runt 7000 MSEK, med Tyskland som största aktör. I Kina omsatte marknaden för dentala ädelmetallegeringar runt 350 MSEK under 2005 enligt Exportrådets uppskattning. År 2006 väntas den uppgå till drygt 570 MSEK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AU Holdings dotterbolag Alldental Q & Co AB producerar och säljer guldbaserade dentala legeringar. Produkterna säljs i bl.a. Sverige, Finland, Tyskland, Spanien, Polen och Kina. 20 år av hantering av ädla metaller och dentaltekniska produkter har gjort Alldental till ett ledande varumärke inom dentalguldsbranschen. Alldental är det enda bolaget i Skandinavien som exporterar dentala guldlegeringar utanför Norden, och under 2005 blev Alldentals legeringar också kända i Kina. Hög kvalitet på både produkter och service har etablerat Alldental som ett internationellt varumärke.


Alldental innehar ungefär 35% av den svenska marknaden, och växer startk på den kinesiska marknaden.

 


voitures occasion, voitures toutes marques, petites annonces voitures, used cars China, Classified ads China, classified ads cars and more Russia, Autoanzeigen, Sell gold for cash China, Gold Price China, Jincash.com China, bmw occasion et neuf, gold dental alloys, Om Auholding, guld,

För båtdelar, båttillbehör, köp och sälj: Batdelar