Smältning


Återvinning och rening av material innehållande guld innefattar alltid smältning. Genom att smälta materialet bränner man bort en stor del bimaterial. Samtidigt homogeniserar man materialet genom smältning och omrörning. Det är mycket viktigt att materialet är så homogent som möjligt efter smältning om probering, dvs. kontroll av guldhalt skall utföras. En annan mycket viktig roll för smältningen är elimineringen av strålning från gruvsand/grus innan raffinering. Material som utvinns från jorden är på många håll i världen kontaminerad och för att inte utsätta dem som hanterar materialet för strålning är det viktigt att smälta det och på så sätt eliminera de komponenter som orsakar strålningen.


voitures occasion, voitures toutes marques, petites annonces voitures, used cars China, Classified ads China, classified ads cars and more Russia, Autoanzeigen, Sell gold for cash China, Gold Price China, Jincash.com China, bmw occasion et neuf, gold dental alloys, Om Auholding, guld, guldpris