Pressmeddelande den 11 April 2006

Försäljningen på den Kinesiska marknaden fortsätter att öka. Under mars månad sålde AU Holding varor för knappt 2,500,000 SEK till Kina. Det är en ökning med drygt 220% i jämförelse med årets två första månader, och med 450% i förhållande till november och december 2005. Omsättningen till Kina uppgår t.o.m. 31 Mars i år till app. 4,000,000 SEK.

Försäljningsstatistik till Kina, förenklad:

Nov. -05:     450,000 SEK
Dec. -05:     450,000 SEK
Jan. -06:     750,000 SEK
Feb. -06:     750,000 SEK
Mars -06:    2,400,000 SEK

Närvaron på den viktiga bransch-mässan ”Dental South China 2006” i Guangzhou i början av Mars har gett goda resultat. Varumärket Alldental är nu väl etablerat på den Kinesiska marknaden. Efterfrågan på produkterna har ökat starkt, och till kunderna hör många viktiga och ledande laboratorier.

”Det är med nöje vi ser att försäljningen går bra och överträffar våra förväntningar. På tre månader har vi sålt 80 % av den budgeterade årsförsäljningen till Kina. Vi kommer att fortsätta med våra ansträngningar på den Kinesiska marknaden för att ytterligare öka våra andelar. Innan sommaren kommer vi att anställa minst en person till på plats i Peking.” (Darius Stenberg, VD).

Till kundkretsen räknas nu hela ”Greater China”, dvs. Kina, Hong Kong och Taiwan.

Sortimentet som erbjuds de asiatiska marknaderna kommer inom kort att kompletteras med nya produkter. De nya produkterna är kompletterande guldbaserade produkter för dentala proteser som redan används i stor utsträckning i Kina. Produkterna kommer i första hand marknadsföras på bolagets befintliga kunder, och under hösten 2006 kommer de att presenteras på DenTech China, en av de viktigaste mässorna i branschen i Asien.

Bolaget kommer nu att anställa minst en person till i Kina till bolagets kontor i Peking.