Uppdatering på AU Holdings försäljning till Kina

Försäljningen av guldbaserade legeringar för dentalbranschen i Kina uppgick till knappt 8 miljoner sek t.o.m. 31 maj i år. På årets 5 första månader har vi lyckats uppnå 150 % av den budgeterade försäljningen till Kina under 2006.

”Vi är mycket nöjda med resultatet. Det här är mer än vad vi hade hoppats på i det inledande skedet av etableringen på den Kinesiska marknaden. Vi har bara funnits på marknaden i ett drygt halvår och är redan väl etablerade på marknaden för dentala ädelmetallegeringar.”, säger Darius Stenberg, VD.

Den kinesiska marknaden är mycket ung och utvecklas snabbt. Ökad välfärd, hygien och kunskap är bidragande faktorer. AU Holdings försäljning väntas också öka under året.

”Vi är nu i slutskedet av fas ett i vår etablering i Kina. Senast efter sommaren kommer vi att inleda fas två och gå ut med en bredare offensiv.”, säger Darius Stenberg.

Under den första fasen har vi marknadsfört varumärket Alldental, etablerat oss på marknaden för dentala legeringar av ädelmetall, och knutit till oss viktiga kunder, sk. ”opinion leaders”. I den fasen har vi också gjort omfattande marknadsundersökningar och djupa analyser av guldmarknaden, samt skapat ett brett kontaktnät med personer på beslutsfattande positioner inom guldbranschen i Kina.

AU Holding kommer inom kort att meddela en fastställd utvecklingsplan för Kina.