AU Holding får förhandsbesked om registrering

AU Holding har fått förhandsbesked från State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina gällande registreringen av Medical Technical Devices Class 2a. Produkterna, dentala legeringar av ädelmetall, kommer att få den slutgiltiga registreringen under augusti månad. Detta är ett preliminärt besked baserat på att 90 % av testerna är genomförda.

Registreringen av produkterna är mycket viktig. I augusti kommer man att kunna sälja legeringarna till en mycket större kundkrets, däribland sjukhus, universitet och stora exporterande laboratorier. Marknaden för dentala guldlegeringar i Kina väntas uppgå till 4 ton guld under 2006. Efter sommaren kommer AU Holding inleda den andra fasen av etableringen i Kina och intensifiera marknadsföringen. Nyanställningar är att vänta.

Under sommaren och hösten kommer också andra delar av den kinesiska guldmarknaden att undersökas. Ädelmetallmarknaden i Kina är komplicerad och hårt kontrollerad, men erbjuder mycket intressanta möjligheter. Kina är en av världens största producenter av guld och välkomnar högteknologisk Know How inom raffinering och förädling av guld och andra ädelmetaller. AU Holding har i dagsläget ett väletablerat kontaktnät och många intressant alternativ för utvecklingen i Kina och kommer inom kort att fastställa en utvecklingsplan.