AU Holdings framtid i Kina


AU Holding kan nu efter omfattande marknadsundersökningar formulera sina mål vad gäller den kinesiska marknaden:


AU Holding skall ha en fullständig organisation i Kina med bl.a.:

•    Guldgruva / guldgruvor
•    Raffinering av gruvmaterial samt återvinning
•    Dentala guldbaserade legeringar
•    Smycken
•    Tackor
•    Halvfabrikat
•    Försäljningsorganisation


Målsättningen är:

•    att ha en egen byggnad på runt 1000 kvm i närheten av Peking,
•    att ha en total-lösning i Kina där man hanterar alla delar av guldets utvinning och förädling,
•    att ha 150 - 200 anställda vid produktion och raffinering,
•    att ha app. 100 anställda vid marknadsföring och försäljning,
•    att äga andel i gruva eller egen gruva (300-400 anställda),
•    att ha ovan nämnda saker klara innan slutet av 2008.


Bolaget har under det senaste året gjort omfattande marknadsundersökningar och utvärderat olika möjligheter i Kina. Den mycket positiva utvecklingen av den inledande fasen av etableringen, dvs. försäljning av dentala legeringar, har tydligt visat utvecklingspotentialen på den kinesiska marknaden. Hela den kinesiska guldbranschen har undersökts, och en starkare organisation i Kina innebär stora fördelar på både de asiatiska och de Europeiska marknaderna.


Det finns idag 1400 producerande guldgruvor i Kina, och med 250 ton produktion/år är landet en av världens största guldproducenter. Marknaden för handel med guld är avreglerad sedan 2001 och flera av gruvorna är privatägda. Gruvorna har dessutom mycket bra lönsamhet. AU Holding för idag diskussioner med gruvägare och anser att man inom en snar framtid kan hitta lämpliga objekt.


Produktionsanläggningen i Kina skall omfatta alla de produkter och tjänster som AU Holding idag erbjuder i Sverige. Raffinering sker idag i Kina ofta lokalt vid gruvorna med förhållandevis primitiva medel. Dessutom sker mycket lite återvinning. AU Holdings raffineringsanläggning, kapacitet och ”Know-how” är mycket mer avancerad än vad man oftast ser i Kina. Allt utvunnet guld från egen gruva kommer givetvis raffineras internt. Produktion av dentala legeringar i Kina kommer att innebära en rad konkurrensfördelar då import innebär en hel del kostnader och komplikationer. Man kommer dessutom åt en mycket bredare kundkrets som inte kan importera. Produktion av smycken i Kina kommer att ge bolaget en starkare position på den Europeiska marknaden. Idag kommer den hårdaste konkurrensen från låglöneländer som Indien, Thailand och Kina. Genom att ha egen produktion i ett låglöneland kommer man att kunna stå sig mot importen samt ta nya marknadsandelar både i Skandinavien och i Europa.


Försäljningsorganisationen skall vara omfattande och bolaget skall finnas representerat i alla stora städer i Kina (inkl. Taiwan och Hong Kong).


Olika ”Development Zones” har redan besökts och utvärderats. Många fördelaktiga villkor erbjuds då de kinesiska myndigheterna vill dra till sig investeringar och Know-how, bl.a. skattereduktioner, utbildad personal, hjälp och förbehandling vid registreringar och certifieringar, mm.


Etableringen kommer att ske löpande, och redan i början av 2007 bör en del av produktionen vara igång.


AU Holding kommer inte att lägga ner produktionen av dentala legeringar och smycken i Sverige, men etableringen av produktionsanläggningen i Kina kommer ändå att innebära väsentliga besparingar.