Alldental har nu tillsatt en ledning på plats i Peking, Kina, som skall svara för etableringen av bolaget i en större skala på plats. Inom ledningen finns personal som talar både svenska och kinesiska.

I ett första skede skall alla nödvändiga registreringar och certifieringar göras. Samtidigt kommer arbetet med att etablera produktionsanläggningen att sättas igång. I slutet av september kommer vi att välja område samt lokaler. Det första steget kommer att vara installationen av en produktionslinje för dental ädelmetallegeringar.

Gällande registreringen av medicinska produkter hos SFDA som man fått förhandsbesked från, så har processen blivit fördröjd. Vi väntar på information från dem och hoppas på att inom kort kunna meddela en mer konkret tidpunkt för slutgiltig registrering. Alldental kommer att påskynda processen så mycket som möjligt.

Försäljningen till Kina har hållit en god nivå under sommaren, och utvecklingen går enligt planerna.