Pressmeddelande, den 19 september 2006

AU Holding har noterat en nedgående trend i den svenska marknaden för smycken. Smyckebranschen har haft ökade svårigheter under en tid och trenden under detta år tyder inte på någon förbättring inom en snar framtid. AU Holdings styrelse har därför beslutat att godta ett bud som lagts på det helägda dotterbolaget Victor Janson GAB. Försäljningen av Victor Janson kommer att genomföras så snart som full likvid erhållits och väntas ha en mindre men positiv inverkan på resultat- och balansräkning för koncernen för det innevarande räkenskapsåret.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD
Tel. 08-642 63 05
Fax. 08-694 80 26
Mobil: 070-823 72 06
darius.stenberg@auholding.se
www.auholding.se