AU Holding: Pressmeddelande, den 3 oktober 2006

 

Pressmeddelande från Alldental, den 3 oktober 2006

Dotterbolaget Alldentals försäljning till Kina är fortsatt stark, och bolagets ledning känner sig positiv till utvecklingen. Under årets första nio månader har man sålt varor till Kina för över 13 miljoner kronor. Det är långt över den budgeterade försäljningen på 5-6 miljoner för hela året som man hoppades uppnå. Alldental, som nu har fem anställda på plats i Kina, är nu i färd med nästa steg i utvecklingen och att göra om representationskontoret (RO) till ett WOFE (Wholly Owned Foreign Enterprise) med fullständiga säljrättigheter. Utvecklingen av marknaden är stark, och varumärket Alldental är redan väl etablerat på marknaden.

Den registrering av bolagets produkter som man arbetat med under året går framåt. Samtidigt påbörjas arbetet med andra nödvändiga registreringar. Marknaden för dental ädelmetallegeringar i Kina uppgår till uppskattningsvis 900 MSEK per år för 2006 och väntas öka.

För mer information om Alldental, vänligen besök bolagets hemsida, www.alldental.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD AU Holding AB (publ.)
08-642 63 05
0708-237206
darius.stenberg@auholding.se