AU Holding kan nu via sitt dotterbolag Svensk Guldplacering AB erbjuda finguldstackor för investering.


AU Holding startar Svensk Guldplacering som ett svar på en efterfrågan från allmänheten att kunna investera i guld. Bolaget kommer att erbjuda företag och kapitalstarka privatpersoner möjligheten att investera i fysiskt guld i form av tackor.


De bolag som idag erbjuder guld för investeringsändamål håller en mycket hög spread, dvs. skillnad mellan köp- och säljkurs, vilket gör det svårt för en investerare att få lönsamhet i sin placering. Svensk Guldplacering kommer att erbjuda marknadens bästa spread och på så sätt öka möjligheterna för investerare att få en bra avkastning.


För mer information om Svensk Guldplacering, besök www.svenskguldplacering.se.