AU Holding största ägare i Zabaikal Zoloto Int. JV.


AU Holding har i dagsläget fastställt en ägarandel om 18,87 % av bolaget Zabaikal Zoloto International Joint Venture. Alldental har tidigare meddelat en ägarandel om 17 % i Zabaikal Zoloto Int. JV. Vid slutförd granskning av de emissioner som genomförts är det klart att Alldental äger 991 213 aktier utav 5 253 102 totalt, vilket motsvarar 18,87 % av aktierna och rösterna i bolaget.


Guld i Sibirien – Zabaikal Zoloto Int. JV

Zabaikal Zoloto Int. JV är ett bolag i Sibirien, Ryssland i staden Chita (Zabaikal). Zabaikal är ett område i Sibirien öster om Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Området är känt för de sina stora mängder guld, andra ädla metaller och ädla stenar (bl.a. diamanter) som finns i jorden samt för de många gruvorna i området. Bolagets verksamhet omfattar i dagsläget kemisk raffinering, smältning, probering (analys) och bearbetning av alluvial ”guldsand” innehållande höga halter guld. Kunderna är kringliggande guldgruvor. Bolaget har således ett brett kontaktnät inom hela guldgruvbranschen i området.

 

AU Holding har (genom Alldental) hittills varit en passiv delägare av ”Zabaikal Guld”. AU Holding ser dock stor potential för Zabaikal Zoloto Int. JV och stora möjligheter inom guldbranschen i området och har därför begärt underlag från bolaget för analys och utvärdering av både bolaget samt AU Holdings framtida engagemang.

Då det i dagsläget är fastställt att AU Holding genom Alldental är den största ägaren i bolaget är avsikten nu att vara en aktiv ägare och på så sätt utveckla bolaget och tillvarata de möjligheter som finns i området.

Styrelsen kommer att ta beslut i ärendet efter analyserat underlag.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se