AU Holding: Pressmeddelande den 4 december 2006


Alldental erhåller ”Sales Licence” i Kina


Godkännandet av Alldentals nya produktionslokal i BDA (Beijing Development Area)(Peking, Kina) utav SFDA (State Food and Drug Administration) har resulterat i att Alldental erhållit ett sk. ”Sales Licence”. Detta innebär att det bolag som Alldental nu bygger upp i Kina kommer att ha rättigheten att sälja medicinska produkter.


Säljtillstånd för medicinska produkter från SFDA är mycket viktigt för det bolag som Alldental nu bygger upp i Kina. Produktion och försäljning av medicinska produkter är hårt kontrollerat av de kinesiska myndigheterna, och för att kunna sälja storskaligt på den kinesiska marknaden behöver bolaget ett flertal olika certifikat och licenser, varav SFDA Sales Licence är en av grundstenarna.


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.