Alldental flyttar huvudkontoret i Kina.


Alldental har under veckan flyttat sitt huvudkontor till nya lokaler i Peking. Det nya kontoret är beläget i Central Business District (CBD), ett mycket välkänt och uppskattat område i centrala Peking.

De nya kontorslokalerna är större än de som bolaget hittills haft – ett direkt svar på ett behov som uppstått då bolaget växt sig ur de gamla lokalerna. De är dessutom anpassade för den tillväxt som bolaget räknar med inom en snar framtid.

CBD är ett viktigt kontorsområde i Peking. Det är i CBD man hittar merparten av alla stora västerländska bolag som etablerat kontor i Peking, och adressen anses vara mycket prestigefylld. I den fastighet där Alldental nu kommer att bedriva sin verksamhet finns bolag som JVC, Thule och Shell bland andra.

Alldentals nya lokaler kommer att ha en representativ funktion, fungera väl att växa i och ses som en styrka av både kunder och anställda.


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se