Registrering av nytt dotterbolag i Kina klar.


Alldentals nya dotterbolag i Kina är nu godkänt och registrerat. Alldentals juridiska form i Kina har hittills varit ett representation kontor, en bolagsform som har olika begränsningar. Alldentals nya dotterbolag kommer att bedriva verksamhet utan särskilda begränsningar i Kina.

Bolaget heter ”Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd.” (Alldental MT) och har sitt säte i Beijing Development Area (BDA), Peking. Bolaget kommer att sälja Alldentals produkter på den kinesiska marknaden.

För att kunna sälja Alldentals guldlegeringar i Kina behöver Alldental MT en rad olika tillstånd. Det viktigaste och mest tidskrävande är Medical Device Sales Licence från State Food and Drug Administration (SFDA) vilket bolaget redan har erhållit. Bolaget har dessutom blivit godkänt utav t kinesiska miljöverket. Nu kan Alldental MT söka de återstående tillstånden som behövs innan verksamheten kan sättas igång. Detta är mindre tidskrävande och borde vara klart runt årsskiftet.

” Det är ett mycket viktigt steg. Vi har arbetat med registreringen av Alldental MT och olika tillstånd under hela hösten. Enligt plan skulle det dröja fram till februari att ha bolaget registrerat och klart, så vi ligger nu före schemat. Med ett dotterbolag i Kina och ett stundande godkännande från SFDA för våra produkter kommer vi att kunna påbörja en storskalig etablering i Kina. 2007 kommer att bli ett mycket aktivt och intressant år för Alldental på den kinesiska marknaden”, säger Darius Stenberg, VD för såväl Alldental som AU Holding.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se