Pekings Universitet väljer Alldental


Beijing University Stomatological Hospital kommer att börja använda Alldentals legeringar. Det renommerade universitetssjukhuset ska genomföra två provbeställningar innan man går vidare i förhandlingarna.


Beijing University Stomatological Hospital är mycket välkänt i Kina, och sjukhusets dentala laboratorium ses som en auktoritet utav många tandtekniker och tandläkare. Pekings universitetssjukhus är en mycket viktig kund för Alldental då det är en betydande referens inom den kinesiska dentalbranschen. Detta banar väg för samarbete med andra statliga sjukhus och universitet samt befäster Alldentals varumärke på den kinesiska marknaden.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se