AU Holding: Pressmeddelande den 19 december 2006


Alldental klart för ISO

 

Efter flera månaders arbete med det interna kvalitetssystemet har Alldental genomgått en certifieringsrevision utav Intertek Semko (Notified Body) för kvalitetsstandarderna ISO 9001 och ISO 13485. Revisionen gick bra och Alldental fick endast några mindre anmärkningar. Resultatet av revisionen är en rekommendation från revisorn till SEMKO att certifiera Alldental för ISO 9001 och ISO 13485 när de noterade anmärkningarna är korrigerade. Dessa kommer att korrigeras inom två veckor.


Certifieringen för ISO 9001 och ISO 13485 är väsentlig för Alldentals fortsatta utveckling på den kinesiska marknaden. Den kommer att vara nödvändig för de kommande registreringsprocesserna både hos SFDA och andra myndigheter i Kina. ISO 9001 och ISO 13485 är även en styrka för all internationell utveckling.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se