AU Holding: Pressmeddelande den 27 december 2006


Egna guldtackor med Good Delivery Status


AU Holding kan nu erbjuda egna guldtackor. Guldtackorna väger 100 gram styck och har sk. ”Good Delivery” status vilket innebär att de uppfyller The London Bullion Market Associations krav. Detta betyder att de är internationellt gångbara och kan handlas fritt på de erkända börserna eller bankerna.

I Sverige erbjuder utöver AU Holding även Boliden egna godkända guldtackor. AU Holding kommer att sälja guldtackorna till investerare via sitt dotterbolag Svensk Guldplacering ( www.svenskguldplacering.se ). Guldtackorna kommer även att säljas internationellt.

 

AU Holding
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)
Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)
Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se