AU Holding: Pressmeddelande den 28 december 2006


Kina: 350 % av budget och fortsatt ökning.


2005 uppgick försäljningen till Kina till 1 Msek, och budgeterad försäljning för 2006 var 5,5 Msek. Under 2006 har dotterbolaget Alldental exporterat varor för över 19,2 Msek till Kina. Försäljningen motsvarar 350 % av budget. Den totala exporten uppgick till ca 36 Msek (12 Msek under 2005).

Försäljningen till Kina fortsätter att öka. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till ca 6,5 Msek, vilket innebär en ökning med 50 % i förhållande till snittet för årets första tre kvartal.

Under hösten har utvecklingen i Kina tagit fart, och Alldental har gjort flera viktiga framsteg, varav de mest betydande är utvecklingen av registreringsprocessen hos SFDA och registreringen av ett nytt dotterbolag, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. I samband med framstegen har flera viktiga kunder tillkommit.

”Vi är mycket nöjda med utvecklingen. Vi har slagit budgeten med råge och utvecklingen under hösten har varit mycket positiv. Vi har byggt upp en stark grund som vi kommer att fortsätta att bygga på under 2007 – det kommer att bli ett mycket intressant år”, säger Darius Stenberg, VD.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se