AU Holding: Pressmeddelande den 6 mars 2007


Uppdatering om Kina


Försäljningen under årets två första månader till Kina har varit bra. Detta påvisar en god försäljningsutveckling.


Försäljningen under perioden 01.01.2007 – 28.02.2007 till Kina uppgick till 3 750 000 sek (1 500 000 sek).


Under februari uppgick försäljningen till Kina till 12,5 kg, vilket motsvarar 1 850 000 sek (750 000 sek). Det Kinesiska Nyåret, som innebär en veckas ledighet för de flesta i Kina inneföll i år i februari. Detta innebär att februari egentligen bara motsvarar en halv månads försäljning. En försäljning som närmar sig 2 000 000 sek på två veckor är en god indikation på att försäljningsökningen ligger i fas med ledningens förväntade utveckling.


Under mars månad kommer Alldental att ställa ut på den viktigaste mässan i branschen, IDS i Köln, Tyskland, och under april kommer Alldental Metal Technology ställa ut på Dental South China 2007 i Guangzhou, Kina. Guangzhou är en stad i Kantonregionen i Södra Kina där många av de större dentala laboratorierna finns. Alldental har tagit fram nya legeringar som nu testas och kommer att presenteras för marknaden på dessa mässor.


Samtliga siffror är approximativa.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd.

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB


För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se