AU Holding: Pressmeddelande den 21 maj 2007

 

Information om SFDA

AU Holding vill härmed klargöra för den fördröjning som skett i samband med registreringen av dotterbolaget Alldentals produkter hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina.

Högt uppsatta chefer inom SFDA har anklagats för att ha tagit emot mutor. Korruptionsskandalen har väckt mycket uppmärksamhet och det står nu klart att mer än 30 personer kommer att ställas inför rätta, bl.a. den förre direktören för SFDA.

I och med detta har arbetet på myndigheten fördröjts kraftigt, vilket också har påverkat Alldentals registreringsprocess. Dock har Alldental nu en pågående dialog med SFDA som har försäkrat bolaget om att registreringsarbetet nu kommer att fortlöpa som normalt. Alldental har avslutat de sista kompletteringarna. De senaste veckorna har arbetet flutit på väl, och kommunikationen mellan bolaget och myndigheten har fungerat bra.

För mer information om korruptionshärvan inom SFDA, vg. se:

english.china.com/zh_cn/news/china/11020307/20070509/14085211.html

http://english.gov.cn/2007-05/09/content_608622.htm

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se