AU Holding: Pressmeddelande den 11 juni 2007

 

 

Framgångsrik mässa i Kina – Bra orderingång

 

Den viktiga mässan SinoDent 2007 i Peking är nu avslutad. Mässan är den största inom dentalbranschen i Kina och är ett mycket viktigt forum för att etablera kontakter, träffa kunder och återförsäljare, samt marknadsföra och stärka bolagets varumärke.


Under mässan har order för drygt 1 000 000 sek erhållits. Den största delen av detta utgörs av nya kunder.


”SinoDent är branschens viktigaste mässa i Kina, antagligen i hela Asien. Då jag erbjudits det stora privilegiet att närvara vid middagen med Kinas president H. E. Mr. Hu Jintao igår söndag, närvarade jag inte vid den sista mässdagen. Alldentals team på plats har gjort ett mycket bra jobb och jag känner mig mycket nöjd med resultatet av mässan.”, säger Darius Stenberg, VD.

 

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se