AU Holding: Pressmeddelande den 30 augusti 2007


Alldental i Dubai

 

AU Holdings dotterbolag Alldental har tecknat ett sk. Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i Dubai. Bolaget, som har Svensk bakgrund, har lång erfarenhet av branschen och speciellt användningen av ädelmetall legeringar inom tandvården. Under hösten ska bolaget sälja Alldentals legeringar i Förenade Arabemiraten med kringliggande länder.


I mellanöstern är Dubai ett finansiellt centrum, och stora satsningar görs för att Dubai även bli ett centrum för sjukvård i området. Regionen har en lång tradition av användning av guld, och marknaden för dentala restaurationer ökar. Alldental ser stor potential för bolagets produkter i regionen.

 

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se