AU Holding: Pressmeddelande den 7 september 2007


Avtal med Sjukhus säkerställer orderingång


“Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University”, nybliven kund till Alldental i Kina, skriver nu avtal med Alldental MT som säkerställer samarbetet.


Sjukhuset planerar att köpa legeringar från Alldental för runt 5 Mkr per år, vilket motsvarar drygt 30 kg guldlegeringar. Detta motsvarar ca 25 % av Alldentals försäljning till Kina under 2006. Sjukhuset genomför samtidigt en beställning på 3,0 kg (0,5 Mkr), vilket motsvarar årsförbrukningen för ett genomsnittligt svenskt labb.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se