AU Holding: Pressmeddelande den 23 oktober 2007


Nyemission övertecknad


AU Holding ABs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har blivit kraftigt övertecknad – totala teckningen motsvarar ca 140 %.

Teckning inklusive teckning utan företräde uppgick till 12 172 738,20 kr, motsvarande 139,51 %. Teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till 93,97 %.

Emissionslikviden uppgår till 8 725 252,50 kr. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 29 084 175 aktier från 116 336 700 aktier till 145 420 875 aktier. Aktiekapitalet ökar med 290 841,75 sek från 1 163 367 sek till 1 454 208,75 sek. Emissionskostnader uppgår till ca 200 000 sek.

”Uppslutningen är mycket glädjande. Vi är tacksamma för gamla och nya aktieägares förtroende för AU Holding och för bolagets framtid.”, säger Darius Stenberg, VD i AU Holding.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se