AU Holding: Pressmeddelande den 17 december 2007

 

Alldental i England

 

AU Holdings dotterbolag Alldental har tecknat ett sk. Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i England. Bolaget har lång erfarenhet av försäljning av dentala guldlegeringar samt andra dentala produkter på den engelska marknaden.


Bolaget har varit aktivt sedan mer än fyrtio år och är väl förankrat i dentalbranschen i England. Bolaget har en omfattande försäljningsstruktur och bedöms ha goda möjligheter att sälja guldlegeringar. Försäljningen väntas starta under första halvåret 2008.


I England finns det ca 2200 dentaltekniska laboratorier, varav ca 1700 är laboratorier som arbetar med kronor och broar, dvs är potentiella konsumenter av dentala guldlegeringar. Det finns i England uppskattningsvis 60 miljoner invånare, 25 000 tandläkare och 7 000 tandtekniker. Marknaden är mogen och användningen av guldbaserade legeringar är utbredd. En samarbetspartner med god kännedom om marknaden och stark lokal förankring är en viktig fördel vid penetrationen av marknaden.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se