Pressmeddelande den 12 mars 2008


AU Holding på Shanghai Gold Exchange


AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental MT) blir genom en agent indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange.

Shanghai Gold Exchange är en statlig institution som reglerar handeln med guld och andra ädelmetaller i Kina. Börshandeln med guld liberaliserades i och med bildandet av Shanghai Gold Exchange.

- Tack vare medlemskapet kan vi handla ädelmetaller i Kina på ett effektivare sätt. Det gör oss mer flexibla och ökar förutsättningarna att handla ädelmetaller till attraktiva priser. Med tanke på att vi inom kort påbörjar produktionen av ädelmetallegeringar i Kina är det här ett viktigt steg för oss, säger Darius Stenberg, vd AU Holding.

 


För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, vd AU Holding, telefon 070-8237206, darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.