Pressmeddelande den 14 april 2008

 


Samarbete med Peking University.

 


AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental MT) har tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology.

Samarbetet innebär bl.a. att Alldental MT och Peking University Hospital of Stomatology kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet kommer att ske under SinoDent 2008, Kinas största och viktigaste mässa inom dentalbranschen som kommer att äga rum i Peking i juni. Alldental MT och Peking University Hospital of Stomatology kommer där att ställa ut tillsammans i en gemensam mässmonter.

Peking University Hospital of Stomatology är ett av Kinas mest välkända och uppskattade sjukhus. Inom branschen anses sjukhuset vara en ledande aktör och en auktoritet inom tandvård. Peking University Hospital of Stomatology använder Alldentals guldlegeringar i sitt dentallaboratorium.

– Att Peking University Hospital of Stomatology valt att marknadsföra sig med Alldental är ett bevis på att den marknadsföring och varumärkesuppbyggnad som bolaget arbetat med har gett resultat. Att ställa ut med en marknadsledande aktör på SinoDent 2008, som drar folk från hela världen och är det viktigaste evenemanget i dentalbranschen i Kina, har ett stort värde för oss. Det befäster Alldental som ett ledande varumärke som står för kvalitet, service och innovation, säger Darius Stenberg, VD.


För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, vd AU Holding, telefon 070-8237206, darius.stenberg@auholding.se

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.