AU Holding: Pressmeddelande den 26 maj 2008

 

Fabrik i Kina

 

Alldentals produktionsanläggning i Kina är nu klar. Den drivs av det kinesiska dotterbolaget Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental MT) i Peking.

I produktionsanläggningen kommer olika ädelmetallrelaterade produkter och tjänster att produceras. I ett första skede ligger fokus på produktion av guldbaserade dentala legeringar, vilka utgör huvudverksamheten i Alldental MT i dagsläget.

Framgångsrika testproduktioner har genomförts. Produktion väntas starta inom kort och kommer successivt att öka under året. Fullskalig produktion beräknas vara uppnådd under första halvåret 2009. Detta främst pga. att olika registreringsprocesser och licensansökningar är tidskrävande.

– Det är mycket glädjande att produktionsanläggningen är klar! Kina främjar lokal produktion. Vi kan nu dra nytta av samma fördelaktiga regler som lokala konkurrenter och samtidigt åtnjuta den kvalitetsstämpel som ett svenskt varumärke innebär, säger Darius Stenberg, VD.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.