Pressmeddelande, den 11 juni 2008


AU Holding AB – Resultat av årsstämma 2008


På årsstämman beslutades idag följande:

Styrelsen:
Styrelsen skall bestå utav Darius Stenberg, Rein Metsik, Börje Bengtsson och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och Danuta Stenberg som styrelseordförande.

Emission:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning kan erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.