AU Holding: Pressmeddelande den 27 maj 2009

 


Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2009 – 31.03.2009


-    Omsättningen för perioden uppgick till 35,5 Mkr (32,8) vilket motsvarar en ökning med 8 %.


-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 505 tkr (246), en ökning med drygt 500 %. Jämförbart rörelseresultat uppgick till 1 505 tkr (451), en ökning med 233 %.

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2009 – 31.03.2009 (Alla siffror i tkr):


Kina

Nettoomsättning 6 542 tkr (8 701)
Bruttovinst 1 178 tkr (1 105)
Rörelseresultat 603 tkr (374)


Tyskland

Nettoomsättning 7 622 tkr (6 436)
Bruttovinst 748 tkr (980)
Rörelseresultat 448 tkr (379)


Sverige

Nettoomsättning 21 336 tkr (17 706)
Bruttovinst 1 465 tkr (696)
Rörelseresultat 765 tkr (155)


Övriga kostnader AU Holding: - 310 tkr (- 179)
Siffrorna är approximativa.


Antalet utestående aktier: 145 420 875

 

Årets första kvartal

Omsättningen under perioden 01.01.2009 – 31.03.2009 var god. Försäljningen av ädelmetaller och raffineringstjänster har varit hög och ökar. Marginalerna i denna del av verksamheten har också förbättrats. Försäljningen av dentalguld i Tyskland och Sverige har varit fortsatt stabil. Försäljningen i Kina har varit god. Omsättningen i Kina har minskat jämfört med kvartal 1 2008, men detta är främst på grund av att kunder i Kina väljer andra legeringar än tidigare i samband med det höga guldpriset och den globala lågkonjunkturen. Lönsamheten i Kina har ökat.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har försäljningen av raffineringstjänster varit fortsatt hög. Försäljningen i Tyskland och Sverige har varit stabil. Stora fluktuationer i guldpriset och valutorna påverkar dock kunderna och bolaget måste löpande anpassa sig efter rådande läge på marknaden. I Kina har nya kunder tillkommit och vissa framsteg med registreringar gjorts.

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2009 ska vara den 31 augusti 2009.

 

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.