VD brev, oktober 2009

 

Bästa aktieägare,


I detta VD brev är guldet ännu en gång i fokus då nya rekordnivåer nåtts. Guldet handlas idag för runt 1093 USD/Oz, vilket är nytt rekord och ca 275 USD över rekordet från 1980 som varade i nästan 30 år.


IMF meddelade i tisdags att de sålt 200 ton guld till Indiens centralbank för 6,7 miljarder USD. Detta fick investerare att spekulera i att det finns fler centralbanker som är intresserade av det guld IMF säljer ut (sammanlagt 403 ton, se tidigare VD brev) och att det därför inte kommer att komma ut på marknaden. Detta visar att stora köpare accepterar dessa prisnivåer på guld, att centralbanker är redo att öka sina guldreserver och att hälften av det guld som IMF ska sälja redan är sålt.


Det är således investerare som driver upp priset på guld i dagsläget. Efterfrågan i industrin och smyckebranschen är fortfarande lågt, och de låga räntenivåerna som hjälpt guldprisets uppgång kan snart vara förbi. I både Norge och Australien har räntorna redan höjts. Trots vissa risker i den senaste tidens uppgång är det sannolikt att guldet kommer att hålla sig på dessa höga nivåer och att det inom kort kommer att handlas på nivåer över 1100 USD/Oz.


För en bra överblick över guldet olika toppnoteringar, följ länken nedan:
www.reuters.com/article/hotStocksNews/idUSTRE5974XO20091008


Platina har också stigit mycket och handlas nu runt 1.360 USD/Oz. Platina används inom bilindustrin och priset är till stor del beroende av statistik från denna bransch. Statligt stöd till bilindustrin (bl.a. i USA, Tyskland och Kina) har hållit efterfrågan uppe. Dessa har nu gått ut, vilket väntas påverka platinapriset, och Northam Platinum Ltd. (Sydafrika) har meddelat att de kommer att påbörja brytning i Booysendal-gruvan, som kommer att bli den djipaste platinagruvan i världen, tidigt 2010. Tydliga tecken på återhämtning i världsekonomin borde dock ge ett bra stöd och en snabb återhämtning av platinapriset.


Palladium handlas nu för ca 332 USD/Oz, det högsta priset sedan mitten av augusti 2008. Palladuimpriset har ökat i takt med guldpriset, och är främst drivet av investerare.


Rodium har ökat i takt med de andra metallerna och handlas nu för ca 1.800 USD/Oz, vilket fortfarande är relativt låga nivåer och långt ifrån toppen på över 10.000 USD/Oz från Juni 2008. Rodiumpriset väntas stiga väsentligt i takt med att ekonomin förbättras och det industriella behovet ökar.


För AU Holding betyder det ökade guldpriset en större handel med skrotguld. Tillförseln av skrotguld till marknaden är fortsatt hög. Då en stor del av bolagets intäkter kommer från procentuella marginaler är ett högt guldpris fördelaktigt för bolaget.

 

Med detta avslutar jag denna månads brev, och jag tackar för intresse denna gång.


Med vänliga hälsningar,


Darius Stenberg
VD
AU Holding

 

Disclaimer/Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.