Pressmeddelande den 19 april 2010


AU Holding tecknar avtal om ägarspridning i FindAds

 

AU Holding AB (publ) och FindAds AB (publ.) har tecknat avtal om en ägarspridning i FindAds. Aktierna överförs som en gåva från Darius Stenberg, huvudägare i FindAds. Darius Stenberg är därmed undantagen från att ta emot aktier i FindAds som ägare i Au Holding.

FindAds kommer att stå för omkostnaderna avseende ägarspridningen, därefter kommer ca 90 000 aktier i FindAds (www.findads.se) att fördelas till AU Holdings (www.auholding.se) aktieägare. För varje hela 1 000-tal aktier i AU Holding per avstämningsdagen den 26 april 2010 erhålls 1 aktie i FindAds. Sista dag som AU Holding AB handlas inklusive rätt till erbjudandet är den 21 april 2010. Aktierna beräknas vara levererade den 29 april 2010.

 

För ytterligare information kontakta:

Darius Stenberg, VD AU-Holding AB (publ)
Tel: 0708-237206
E-post: darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.