Au Holding: Möjlig strukturaffär och styrelse (Stockholm den 16 januari 2013)

Samtal förs i dagsläget med ett bolag om en möjlig strukturaffär. I samband med detta föreslår styrelsen och huvudägarna att den extra stämman imorgon (17 januari 2013) beslutar om avnotering från Aktietorget senast den 31a mars om en överenskommelse om strukturaffär som påverkar detta beslut inte träffats innan det datumet. Vidare ska styrelsen på extra styrelsemöte kunna besluta att avnotering ska ske efter 10 dagar om förutsättningar för strukturaffär inte anses föreligga.

Vidare föreslår styrelsen och huvudägarna att Dominik Balejko väljs in som ordinarie ledamot.

AU Holding AB (publ.)är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding (publ.) ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.