Au Holding: Resultat av extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)

AU Holding AB (publ.) höll idag extra bolagsstämma i Stockholm.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå utav Danuta Stenberg som styrelseordförande, samt utav Darius Stenberg och Dominik Balejko (nyval).

Stämman beslutade om att avnotering från Aktietorget kommer att ske senast den 31a mars om en överenskommelse om strukturaffär som påverkar detta beslut inte träffats innan det datumet. Vidare beslutade stämman att styrelsen på ett extra styrelsemöte ska kunna besluta att avnotering ska ske efter 10 dagar om förutsättningar för strukturaffär inte anses föreligga.

AU Holding AB (publ.)är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding (publ.) ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.