Au Holding: Resultat av extra styrelsemöte den 5 februari 2013

Styrelsen för AU Holding AB (publ.) har idag haft ett extra styrelsemöte där styrelsen beslutat att avlistning från Aktietorget kommer att ske enligt tidigare beslut. Ingen överenskommelse om strukturaffär som förutsätter att AU Holding AB är noterat har kunnat träffas. Sista handelsdagen på Aktietorget kommer att vara fredagen den 15 februari 2013.

AU Holding AB (publ.)är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding (publ.) ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.