Au Holding AB i korthet

 

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

AU Holding portföljen

 

- Alldental Q & Co AB (100%)

Alldental säljer dentala legeringar av ädelmetaller i Europa och Asien.

- Zabaikal Zoloto International Joint Venture (17%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

- Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika prodkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.