Affärsidé

AU Holding är ett svenskt guldbolag som äger, förvaltar och utvecklar bolag främst inom ädelmetallbranschen. AU Holding ska växa både organiskt och genom förvärv.