Framtidsutsikter & Finansiella Mål


Framtidsutsikter

Au Holding AB:s målsättning är att bli en av Nordens ledande aktör inom ädelmetallbranschen. Bolaget planerar att växa genom företagsförvärv och genom organisk tillväxt.Vision

AU Holding har som målsättning att vara ett svenskt heltäckande guldbolag. Bolaget ska erbjuda marknaden en helhetslösning i guldets bearbetning och förädling. En ostrukturerad marknad i Sverige gör att det är svårt att få lönsamhet i vissa aktiviteter då de inte kan utföras storskaligt. Potentiella sammarbeten och synergieffekter utnyttjas inte. AU Holding har för avsikt att etablera sig som en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning genom olika tjänster och produkter producerade utav dotterbolag, intressebolag eller sammarbetspartners.

Bolaget skall också utveckla bolag inom de områden av guldbranschen som anses ha potential och kan ge bra avkastning.


 

Finansiella mål

Au Holding AB har för avsikt att ha en lönsam tillväxt. Alla förvärv och nyinvesteringar är gjorda på så sätt att både resultat och balans får en positiv inverkan. Au Holding AB kommer huvudsakligen att inrikta sig på företagsförvärv som ger en gynnsam synergieffekt till bolaget eller något/några av bolagets dotterbolag.
voitures occasion, voitures toutes marques, petites annonces voitures
used cars China
Classified ads China
classified ads cars and more Russia
Autoanzeigen
Sell gold for cash China
Gold Price China
Jincash.com China
bmw occasion et neuf
gold dental alloys