Marknad

Alldental Q & Co AB har ungefär 35% av den svenska marknaden för dentala guldlegeringar. Utländska producenter står för ungefär 20% av marknaden.

På den Europeiska marknaden är Tyskland den största aktören, med ett flertal stora och världskända bolag. Tyskland är dessutom en mycket stor marknad, med en konsumtion på närmare 15 tons dentalguld per år. Priserna i Tyskland är klart högre än i Sverige, och det råder mycket liten skillnad i recepturen mellan de svenska legeringarna och de tyska. Utländska producenter står för en mycket liten del av den tyska marknaden.

Asien är en växande marknad som på senare år dragit till sig intresset från världens ledande aktörer. I Japan uppskattas marknaden till en dryg tredjedel av den Tyska marknaden (6 ton/år), och för Kina finns det inga klart angivna mängder, men det rör sig uppskattningsvis om 3-5 ton tandguld per år, en siffra som kommer att växa konstant de närmaste åren i och med att befolkningen blir mer köpkraftig och får råd att investera i tandvård.

 

Framtiden

Bolagets ambition är att bibehålla sin starka position på hemmamarknaden samt fokusera på export och expansion till nya större marknader.

Tyskland och Kina kommer inom den närmaste framtiden att ligga i fokus. Tyskland är Europas största marknad för dentala ädelmetall-legeringar och den är mycket lik den svenska till både produkter och förfarande. Alldental exporterar till Tyskland sedan 1998 och har dessutom ägarintresse i två tyska bolag: Schwedengold och Schwedengold West.

Kina är en marknad med stark utvecklingspotential och man använder produkter som bolaget har kunskap att producera. Exporten till Kina kom igång under 2005, och har under 2006 haft en utveckling över förväntan. Exporten till Kina uppgick till över 8,5 miljoner kronor under första halvåret 2005, och budgeterad försäljning var 2,5-3 miljoner kronor (5-6 miljoner för hela 2006). Alldental är redan en välkänd aktör på den kinesiska marknaden, och försälnjningen förväntas växa under de kommande åren.

Andra marknader, som bl.a. Japan utforskas kontinuerligt.
voitures , audi neuf et occasion, bmw neuf et occasion, used cars China, Cars phones China, classified ads cars and more Russia, Autoanzeigen, Sell gold for cash China, Gold Price China, Jincash.com China, bmw occasion et neuf, gold dental alloys, Om Auholding, guld, guldpris