Kvartalsredogörelse 1 jan - 30 sept 2012:

Se nyhet

--

Kvartalsrapport 1 jan - 30 juni 2011:

Se Rapport

--

Kvartalsredogörelse 1 jan - 31 mars 2012:

Se nyhet

--

Årsredovisning 2011:

Se dokument

--

Bokslutskommuniké för 2011:

Se Rapport

 

 

 


 

AU Holding AB kvartalsrapport för perioden 01.01.2011 - 30.06.2011:

Se rapport


 


Bokslutskommuniké 2010 samt delårsrapport för perioden 01.07.2010 - 31.12.2010:

 

Bokslutskommunike 2010

 

 

 


Kvartalsrapport för perioden 01.01.2010 - 30.06.2010:

 

Kvartalsrapport 01.01.2010-30.06.2010

 

 

 


Årsredovisning AU Holding 2009:

 

Arsredovisning Au Holding 2009

 

 

 

Bokslutskommuniké 2009 samt kvartalsrapport för perioden 01.07.2009 - 31.12.2009.

 

Bokslutskommunike 2009

 


 


Kvartalsrapport 2 2009: 01.01.2009 - 30.09.2009

 

Kvartalsrapport 2 2009


 

 

Ändrad bokslutskommuniké 2008


Ny Bokslutskommunike 2008


 


Bokslutskommuniké för perioden 01.01.2008 - 31.12.2008

Bokslutskommunike 2008

 

 

 


Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2008 - 30.09.2008

Kvartal 3

 

 

 


Kvartalsrapport 2 2008 - 01.01.2008 - 30.06.2008

Kvartalsrapport 2 2008

 

 

 

 

Årsredovisning 2007:

Formgiven version

 


 


Delårsrapport för perioden 01.01.2008 - 31.03.2008

 

Kvartalsrapport 01.01.2008 - 31.03.2008


 


Bokslutskommuniké för 2007 och delårsrapport för perioden 01.10.2007 - 31.12.2007

 

Bokslutskommunike 2007 och Kvartalsrapport 01.10.2007 - 31.12.2007

 

 

 


Delårsrapporten för perioden 01.01.2007 - 30.09.2007:

 

AU Holding kvartal 3 2007

 

 

 

Delårsrapprt för perioden 01.01.2007 - 30.06.2007:

 

 

AU Holding kvartal 2 2007


 

 

AU Holding: Delårsrapport för perioden 01.01.2007 - 31.03.2007

 

 

AU Holding kvartal 1 2007

 

 

 

Bokslutskommuniké för 2006 samt delårsrapport för fjärde kvartalet:

 

AU Holding Bokslutskommunike och kvartal 4

 

 


AU Holding Årsredovisning 2006
_______________________________


AU Holding 2006

 


 

Delårsrapport tredje kvartalet

 


AU kvartalsrapport Q3

 

Delårsrapport 1 jan. - 30 juni 2006


AU Holding delårsrapport 01.01.2006 - 30.06.2006

AU kvartalsrapport Q2

 


Kvartalsrapport 1: Jan. - Mars 2006


Klicka på länken nedan för att se AU Holdings kvartalsrapport för perioden 2006-01-01 - 2006-03-31


AU kvartalsrapport

 

 


Au Holding Årsredovisning 2005


AU Arsredovisning 2005 liten
4.7mb, snabb nedladdning, lägre kvalitet


AU Arsredovisning 2005 stor
5.7mb, långsammare nedladdning, högre kvalitet

 

 


Au Holding AB (publ.) Noteringsprospekt 2005


AU prospekt liten
2.7mb, snabb nedladdning, lägre kvalitet

AU prospekt stor
4.4mb, långsammare nedladdning, högre kvalitet


Kvartalsrapporten i bra kvalitet

 

 

Årsredovisning 2004


Här kan du ladda ner Au Holdings delårsrapport för perioden 01.01.2005 - 30.09.2005. och Årsredovisningen för 2004 för Au Holding AB (publ.):

www.dominik.se/AuH/AuH.html

 

 


 

 

Information till aktieägare


Årsredovisningar och rapporter kommer att kunna laddas ner på www.auholding.se eller beställas från Au Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm. Beställning sker via e-post till darius.stenberg@auholding.se och per telefon på 08 - 642 63 05. Kontaktperson är Darius Stenberg, VD.