2005-06-15: Alldental satsar på Kina

ALLDENTAL TAR SINA FÖRSTA STEG PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN

Darius Stenberg, Alldentals styrelseordförande var under vecka 23 i Peking, Kina och representerade bolaget på Sino-Dental 2005.

Under mässan, som är en av Kinas viktigaste inom dental-branschen, träffade man kontakter som knytits på IDS-mässan i Köln, Tyskland, där Alldental ställde ut tidigare under året, samt knöt nya kontakter. En ny order motsvarande varor för app. 10.000SEK skickades till samma kund som tidigare köpt prover efter mässan i Köln. Produkterna skall nu testas i större utsträckning, och om kunden är nöjd med dem kommer ett närmare sammarbete utvecklas. Kunden konsumerar mellan 12-15 kg ädelmetall-legeringar per år. Detta motsvarar 130.000 - 160.000 Euro.

Efter möten med Exportrådet Kina på plats i Peking kom man överrens om ett sammarbete som kommer ge Alldental en unik insikt i den kinesiska marknaden. Resultatet av detta sammarbete väntas ses i början på hösten.