2005-06-15: Alldental tecknar avtal

ALLDENTAL TECKNAR EFTER EN LÅNG PRÖVOTID ETT VÄRDEFULLT AVTAL

Alldental tecknade under juni månad ett mycket viktigt avtal.
Sammarbetet med en större svensk firma har under 2004 varit under sk. prövotid. Då sammarbetet löpt problemfritt under hela tiden har parterna bestämmt att teckna ett avtal som löper t.o.m. 2013. Avtalet anses ha ett värde på mellan 600.000 - 900.000SEK/år på sålda tjänster.