2005-11-17: Alldental i Kina

 

Kina nästa för Alldental


Efter DenTech China 2005, Kinas viktigaste mässa i dental branschen, är Alldental än mer inställda på att satsa på den Kinesiska marknaden.

Trots att hindren är många och att marknaden är svår att penetrera, så är Kina som bekant en starkt växande marknad. Alldentals uppskattning är att marknaden för dentala legeringar kommer att växa med 30% per år de närmaste åren.

Alldental har i dagsläget satt igång alla de processer som krävs för att kunna vara en aktör på den kinesiska marknaden. Inom kort kommer vi på vår hemsida kunna meddela hur bolagets närvaro i Kina kommer att se ut.