2005-12-27: Notering på Aktietorget

 

Au Holding noteras nu på Aktietorget. Första handelsdagen är 28e december 2005. En handelspost är 5000 aktier. För mer information se Au Holdings Noteringsprospekt i länken till vänster.


2005 har varit ett bra år för Au Holding. Mycket arbete har lagts ner på att få en välfungerande struktur, och dotterbolagen har utvecklats väl, med bl.a. Alldentals export till Kina som kommit igång under året. Vi har nu noterats på Aktietorget, och noteringsprospektet finns att ladda ner på vår hemsida, www.auholding.se.

Det är en mycket intressant tid i guldbranschen i världen just nu, då guldpriset under hösten nått toppar som inte setts på 24 år! Vi ser fram emot 2006 och att ha er med oss som aktieägare i Au Holding. Nyheter finns att läsa här på hemsidan, och vi kommer kontinuerligt att ge information om bolagets utveckling och nya intressanta projekt.


Hjärtliga hälsningar och gott nytt år,


Darius Stenberg
VD Au Holding AB (publ.)