2006-01-02: Au Holding säljer Benefit Brokers

 


Au Holding säljer dotterbolaget Benefit Brokers.


Au Holding har per den 30 december 2005 sålt sitt helägda dotterbolag Benefit Brokers Oy för 5 MSEK. Bolaget förvärvdes under 2004 för 1.274.000 SEK. Avyttringen, som var planenlig, innebär en renodling av Au Holdings verksamhet mot guldbranschen. Försäljningen kommer att väsentligt förbättra resultatet för 2005. Det var den operativa personalen som visade intresse och köpte bolaget.

Det var Au Invest AB, Au Holdings helägda dotterbolag som sålde sitt aktieinnehav i Suomen Vakuutuspörssi Oy (som var 100%). Suomen Vakuutuspörssi Oy äger 100% av Benefit Brokers Oy.