2006-01-09: Victor Janson tecknar avtal på 1,1 miljon

 

Victor Janson GAB tecknar samarbetsavtal

Victor Janson GAB har slutit avtal om samarbete med en annan aktör
på den svenska marknaden.

Samarbetet innebär en komplettering av bolagets kollektion och
kommer att inom vissa varugrupper resultera i förbättrad konkurrenskraft
genom bättre priser och högre kvalitet.

Detta kommer att resultera i en ökad omsättning samt till
ett bättre resultat för bolaget.

Bolaget uppskattar täckningsbidraget genom samarbetet
till cirka 1 000 000,00 - 1 100 000,00 kr på årsbasis.