2006-01-18: Alldentals kontor i Kina klart!

 


Alldentals kontor i Kina nu klart.


AU Holdings dotterbolag Alldental har nu ett kontor i Kina. Kontoret är ett sk. "Representation Office" och är beläget i ett av Pekings kontorsområden. Kontoret har för närvarande en heltidsanställd.

Alldental Q & Co AB Representation Office, Beijing, vilket är kontorets hela officiella namn kommer att marknadsföra bolagets produkter på den Kinesiska marknaden samt fungera som länk mellan huvudkontoret i Stockholm och de Kinesiska myndigheterna i registreringsprocessen av produkterna. Kontoret kommer också att sköta kundkontakter samt marknadsanalyser och uppföljningar.

Kina är en av världens snabbast växande marknader för dentala produkter. Alldental har fått mycket bra respons från marknaden och har redan i dagsläget en växande försäljning.